O kancelarii

W kancelarii komornika sądowego wdrożone są systemy informatyczne mające za zadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne. Na wniosek wierzyciela kierowane są zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, CEPiK, Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta, Krajowej Ewidencji Podatników oraz systemu OGNIVO w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

OGNIVO
Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 23 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne. Więcej informacji na stronie http://www.kir.com.pl.

CEPIK
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze
Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl udając się do zakładki Informacje o portalu i następnie Złożenie wniosku do komornika.

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS
Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

PESEL-NET
Jest to elektroniczna baza danych, która znacznie przyśpiesza postępowanie egzekucyjne, ponieważ wyklucza wysyłanie tradycyjnych zapytań w formie papierowej. Bezpośredni dostęp do bazy skutkuje niezwłocznym uzyskaniem danych dotyczących dłużników.

3
1
2
5
4

© 2013 Komornik Sądowy Bemowo i Wola w Warszawie – Michał Hoppe
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.