Dłużnik

Numer rachunku bankowego kancelarii do wpłat:
Bank Millennium S.A.
nr: 71 1160 2202 0000 0002 4088 4864
w tytule przelewu proszę wskazać Państwa numer sprawy KM, KMS, KMP dodając imię i nazwisko.

Wpłaty można dokonać w formie gotówkowej w kasie Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na wskazany powyżej numer rachunku bankowego.

Przed próbą kontaktu z kancelarią proszę przygotować numer sprawy KM oraz numer pesel. Próba podawania się za inną osobę, osobę trzecią i tym samym wprowadzenie komornika sądowego w błąd stanowią przestępstwo.

Komornik Sądowy wskazuje, że informacje które dotyczą postępowań egzekucyjnych udzielane podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail są podawane w formie ogólnej ze względu na ochronę danych osobowych.

Dłużnik ma obowiązek zawiadamiać Komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Dłużnik, który zaniedba powiadomienia w terminie siedmiu dni komornika o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, może być ukarany grzywną w wysokości do 2 000,00zł (art.762 §1 kpc).

Kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia. Czyn taki jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku działania na szkodę kilku wierzycieli, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. (Art. 300 i następne Kodeksu karnego).

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się