Wierzyciel

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wierzyciel  przesyła oryginał tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. 

We wniosku egzekucyjnym należy zamieścić dane dotyczące:

  • dłużnika: imię i nazwisko, adres lub adresy, jeśli to możliwe – numery identyfikacyjne NIP lub pesel, imiona rodziców.
  • wierzyciela:  imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres, numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym środki.
  • jeżeli wierzyciela reprezentuje pełnomocnik powinien on do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • w przypadku osoby prawnej do wniosku egzekucyjnego wierzyciel załącza odpis KRS
  • we wniosku egzekucyjnym wierzyciel wskazuje świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji.
  • Pod treścią wniosku należy złożyć własnoręczny podpis (Wzory wniosków znajdują się w zakładce WNIOSKI).

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się